Det senaste

Det pågår nu en med våra mått mätt en stor förtätning inom vårt gamla och angränsade område.

I dagarna blirt det klart med slang in till två fastigheter i Studsmåla i Emmaboda kommun, och en i vardera Kråksjö, Tjugosjö och Videslund!

Häng på så kanske DU kan få in fiberkraft under sommaren!

2010 startade arbetet med att etablera ett fibernät i Ljuders socken!

Historik

Lessebo Kommun etablerade genom en samförläggning med EON i spåren av Gudrun ett fiberbaserat Stamnät från Lessebo via Åkerby Vägskäl och ner mot länsgränsen mot Kalmar län. Man tog också initiativ till och stödde att det bildades en ekonomisk förening som gavs namnet Ljuders Byanät Ek för och som 2009 startade det omfattande arbetet att bygga vidare från stamnätet och ansluta intresserade fastigheter som låg rimligt nära anslutningspunkter som stamnätet erbjöd. Ett 70-tal fastigheter nappade på erbjudandet från Videslund i norr via Tjugosjö, Vide, Backa, Ljuder, Ålebäcksås, Kylle, Grimsnäs, Åkerby, Bondeskog, Hästebäck, Kråksjö, Eriksmåla, Sibbamåla, Tjockeboda till slutpunkten Nickalycke.

Anmäl intresse för att ansluta Dig till vårt Byanät eller bara fråga om något!

Föreningen välkomnar fler inom vårt verksamhetsområde att ansluts sig till vårt Byanät! Vi utgår fortfarande från det ursprungliga stamnätet och samarbetar med Wexnet som svarar för driften av nätet och erbjuder via ett antal underleverantörer en rad tjänster.

Fr o m 2018 kommer vi också tillsammans med Wexnet och Lessebo Kommun medverka till att övriga landsbygden runt Skruv kan få tillgång till fiber och det gäller då bl a byarna Sävsjö, Skruvby, Skrämbohult och Gåsamåla. 

Riktpriset för anslutning är 24 000 kr och då ingår fiberansluning in i fastigheten inkl switch. Det som tillkommer är grävning och ev återställning från tomtgränsen till den plats fastighetsägaren vill att fibren skall gå in i huset. En större del av summan utgör insats i föreningen.

För att sedan använda nätet tillkommer en nätavgift till oss på 150 kr per månad plus de avgifter man betalar för de tjänster man anluter sig till (Internet, TV, telefon etc) och då direkt till de leverantörer bland Wexnets samarbetspartners man väljer!

Namn*
E-postadress*
Meddelande*

Styrelse och kontaktpersoner

Ordförande:         Inge Andersson           Nickalycke   070-567 9464    inge@nickalycke.se

Kassör:                 Eva Alkrot                     Tjugosjö       076-044 55 07   eva.alkrot@gmail.com

Övriga:                  Ola Elofsson                 Bondeskog  070-585 79 74   olaelo72@gmail.com

                              Carl-Gunnar Elofsson  Bondeskog  070-595 60 62    kalle.ocg@gmail.com

                              David Häll                      Åkerby          070-305 03 50    davidhaell86@gmail.com

Generell mailadress: kontakt@ljudersbyanet.se