Styrelsens sammansättning och kontaktinformation

 

Mejladress för allmäna frågor:              

Send common questions to:                     kontakt@ljudersbyanet.se

 

Styrelsen 2014

Ordförande:           Inge Andersson                  

Vice Ordförande:   Karl-Gunnar Elofsson             

Kassör:                  Eva Alkrot                      

Sekreterare:         David Häll                

Övriga ledamöter:

                                                    

                                      

                              

Suppleanter:            Elisabeth Lennartsson

                               Ola Elovsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljudersbyanet.se © 2011 • Privacy Policy

www.ljudersbyanet.se